Bangor Cathedral

Esgobaeth Bangor

Gwefan yr Esgobaeth syn cwmpasu llwybr y Cylch Celtaidd.
Esgobaeth anferth syn cwmpasu gogledd orllewin Cymru i gyd. Mae gan y wefan restr gyfansawdd oi heglwysi yn ogystal manylion am ddigwyddiadau wedi eu canoli o amgylch y gadeirlan hanesyddol ym Mangor.
Mae arni hefyd adroddiad cyfareddol o hanes y gadeirlan

Church in Wales

Yr Eglwys yng Nghymru

Arweiniad helaeth ac wedi ei gynllunion dda ir cyfan syn digwydd yn yr Eglwys yng Nghymru.

Friends if friendless churches

Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill

'Rydym wedi ymgyrchu  ers 1957  dros gadw  eglwysi hynafol a hardd  ond a gaewyd oherwydd gormodedd.  Rydym yn awr yn berchnogion  38 o  gyn-leoedd addoliad,  gyda’u hanner yn Lloegr, a’u hanner yng Nghymru, yr ydym wedi eu hachub o gael eu dymchwel,  o ddirywiad  ac o drawsffurfio digydymdeimlad. Rydym yn cadw’r adeiladau hyn  gan ymgymryd ag atgyweirio lle bo’n angenrheidiol  fel lleoedd tawel   i ymwelwyr ac i’r gymuned leol  eu mwynhau.'
Mae Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill   yn gyfrifol am gynnal a chadw  dwy eglwys  ar Lwybr y Cylch Celtaidd;   Eglwys y Santes Fair, Tal y Llyn ac Eglwys   Peulan Sant, Llanbeulan.

Visit Anglesey

Ymweld ag Ynys Mn

Gwefan gyfansawdd yn rhestru atyniadau ar yr ynys.

Anglesey

Ynys Mn- Ynys o Ddewis

Gwefan dwristaidd swyddogol Cyngor Sir Ynys Mn

Llio Rhydderch

Llio Rhydderch

Telynores enwog y Delyn Deires Gymreig- Yn ymddangos yn lawnsiad y Cylch Celtaidd

Gyda rhybudd ymlaen llaw mae modd y bydd yn bosibl  trefnu i eglwysi  fod ar agor i ymwelwyr  a threfnu tywyswyr ar gyfer partïon.

Gellir trefnu lluniaeth hefyd ar gyfer partïon.

Ar gyfer eglwysi 1-4, galwch 01407 840190 ~ Ar gyfer eglwysi s 5-9, galwch 01407 810412 neu 810448 neu ebostiwch YMA

 
 

-Byddai’r Cylch Celtaidd yn hoffi diolch i: -

Medrwn Mon EU logo Welsh Assembly Government

Malltraeth
Ymlaen

Ymddiriedolaeth Elusennol
Ynys Mon
Isle of Anglesey Charitable Trust