Mae dod â phrosiect mor fawr â’r Cylch Celtaidd, gyda’i ddeng safle,  o syniad i fenter weithio derfynol yn llwyddiannus  angen mesur teg  o ewyllys da  o wahanol ffynonellau.  Ar y dudalen hon  hoffem eich cyflwyno  i’r bobl  sy’n gwneud hyn yn bosibl.

 

- Malltraeth Ymlaen -

Crist y Brenin Malltraeth

Sefydliad cymunedol lleol  a sefydlwyd yn 2005 yw Malltraeth Ymlaen sy’n cefnogi ardal  Malltraeth, Ynys Môn.  Mae’n cyfarfod yn fisol  yng Nghanolfan Gymunedol Bodorgan (mae pob cyfarfod yn agored i’r cyhoedd) ac yn  'nawdd ' i nifer o fentrau yn cynnwys  dysgu gydol oes (am ba un yr enillodd  wobr lawn bri BT 2006), prosiectau amgylcheddol a gweithio’n gyffredinol  i hybu’r ardal.

Mae Malltraeth Ymlaen  hefyd yn sefydliad cysgodol ar gyfer prosiect y Cylch Celtaidd, ac am hynny cynigiwn  ein diolch diffuant  am eu cymorth a’u cefnogaeth.

 

Malltraeth marsh

Mae Malltraeth  ei hun yn bentref bychan deniadol  yn ne orllewin  yr ynys.  Mae’n fyd enwog  am gyfoeth bywyd adar  ei forfeydd heli  ac yn adnabyddus orau efallai  fel 'ardal Tunnicliffe'  o fod yn hoff fan  yr artist enwog. ( Y bydd iddo’n fuan oriel  un pwrpas  yn Oriel Môn, Llangefni.)  Mae wedi ei nodweddu hefyd yn y ffilm 'Half Light'.  Mae’r olygfa ar hyd cors Malltraeth o’r pentref yn un o’r rhai gorau  ar yr ynys.

Medrwn Mon Logo

- Medrwn Môn -

Sefydliad yw Medrwn Môn sy’n darparu  pwynt cyswllt canolog ar gyfer dros  700  o sefydliadau gwirfoddol  ar Ynys Môn.  Maent yn darparu cyngor  ac arbenigedd  i rai o brosiectau  lleiaf yr ynys ac yn eu cynorthwyo  i fynd at arian.  Un prosiect o’r fath  yw’r Cylch Celtaidd -  Diolch!

Medrwn Môn, Neuadd y Sir/Shirehall, Ffordd Glanhwfa/Glanhwfa Road, Llangefni, Ynys Môn/Anglesey, LL77 7EN ~ Ffôn/Tel: 01248 724944

Menter Mon Logo

- Menter Môn -

Ymgorfforwyd Menter Môn Cyf  yn 1996  i weinyddu rhaglen  LEADER 11 yr UE .  Ers yr adeg honno  mae wedi tyfu’n  rhaglen  flaengar ac yn asiant cyflwyno prosiect, yn cynllunio,  gweithredu ac arfarnu  rhaglenni Ewropeaidd  a rhai  sector cyhoeddus eraill.  Mae ei gwaith wedi ennill  adnabyddiaeth  ar lefel Cymru -gyfan ac UE .  Mae’n ddiweddar wedi ennill  drwodd i  rownd derfynol gwobrau  Prydain Fentrus y DU  fel yr enillydd rhanbarthol  ar gyfer Cymru.
Bu hefyd yn gymorth anferthol i brosiect y Cylch Celtaidd  o’r cychwyn cyntaf.

Gyda rhybudd ymlaen llaw mae modd y bydd yn bosibl  trefnu i eglwysi  fod ar agor i ymwelwyr  a threfnu tywyswyr ar gyfer partïon.

Gellir trefnu lluniaeth hefyd ar gyfer partïon.

Ar gyfer eglwysi 1-4, galwch 01407 840190 ~ Ar gyfer eglwysi s 5-9, galwch 01407 810412 neu 810448 neu ebostiwch YMA

 
 

-Byddai’r Cylch Celtaidd yn hoffi diolch i: -

Medrwn Mon EU logo Welsh Assembly Government

Malltraeth
Ymlaen

Ymddiriedolaeth Elusennol
Ynys Mon
Isle of Anglesey Charitable Trust