news page title
 
Llio Rhydderch

Telynores y Delyn Deires Llio Rhydderch.

Jane and Madalaine

Y Parchedigion  Jane Bailey a Madalaine Brady

- Diwrnod Lawnsio -

Gwelodd Mawrth 1af lawnsiad swyddogol  y Cylch Celtaidd   yn amgylchedd hardd Eglwys Maelog Sant.  Cafodd yr eglwys lawn  y pleser  o ddatganiad ysblennydd llawn naws  gan y Delynores Telyn Deires enwog Llio Rhydderch (ar y chwith).  Rhoddwyd sgyrsiau byr  ar y prosiect cyfan  gan gadeirydd  Malltraeth Ymlaen,  y Parchedig  Jane Bailey a chynllunydd y safle hwn.  Dilynwyd hyn gan  de Cymreig traddodiadol,  cyfle i sgwrsio’n anffurfiol am y Cylch Celtaidd a chymryd golwg drwy rai  o’r ffotograffau  o wahanol eglwysi.
Mae’n deg dweud, prynhawn gwych a lawnsiad bendigedig i’r  Cylch Celtaidd!

- Y Llyfryn  YN AWR AR GAEL -

The Trail Brochure

Mae’r llyfryn llwybr eglwysig  dwyieithog sgleiniog, lliw llawn,   yn awr ar gael!
Yn ogystal ag amlinelliad byr  o’r prosiect,  mae’r canol yn datod allan yn fap A3 hawdd i’w ddilyn  o’r llwybr  gydag arweiniad byr  i brif nodweddion  pob eglwys.
Mae’r llyfryn yn  cael ei dreiglo’r raddol  i bob un o’r eglwysi  a’r prif safleoedd twristiaeth ar yr ynys.
Os oes gennych fusnes neu waith gyda sefydliad   a fyddai’n hoffi stocio’r llyfryn  galwch neu ebostiwch ni.

 

 

Gyda rhybudd ymlaen llaw mae modd y bydd yn bosibl  trefnu i eglwysi  fod ar agor i ymwelwyr  a threfnu tywyswyr ar gyfer partïon.

Gellir trefnu lluniaeth hefyd ar gyfer partïon.

Ar gyfer eglwysi 1-4, galwch 01407 840190 ~ Ar gyfer eglwysi s 5-9, galwch 01407 810412 neu 810448 neu ebostiwch YMA

 
 

-Byddai’r Cylch Celtaidd yn hoffi diolch i: -

Medrwn Mon EU logo Welsh Assembly Government

Malltraeth
Ymlaen

Ymddiriedolaeth Elusennol
Ynys Mon
Isle of Anglesey Charitable Trust