9. Eglwys Peulan Sant- Llanbeulan

Unusual Crucifix

Cyflwyniad

Nid ydych yn gyrru i’r eglwys hon, nid ydych hyd yn oed yn cerdded.  Rydych yn cymryd rhan mewn gorymdaith.  O fynd i mewn drwy’r giât fynediad rydych yn mynd am dro sy’n llawer hŷn na’r  adeilad ei hun. Mae popeth ynghylch y daith  i’r eglwys hon yn teimlo fel rhan o ddefod , ac un o’r gwobrau pan gewch yno  yw gweld darn o hanes  y dylid edrych arno  yn un o  10  uchaf rhyfeddodau Cymru.

Y cyfan hynny a gellwch fynd am dro i ran or ynys nad ywn adnabyddus iawn ac syn aruthrol o hardd hefyd...

Ymweliad

Wrth barcio ar ben y llwybr syn arwain ir eglwys, gellir y byddwch ar y dechrau yn cael eich bwrw oddi ar eich echel gan y pellter, ar mwd o amgylch y git syn anodd ei hagor. Peidiwch bod. Maer daith gerdded o oddeutu 200m ar sarn laswelltog syn edrych i lawr ar y caeau o ddefaid gydar eglwys bob amser och blaen. Er iddi gael ei sefydlu yn 630OC, mae llawer or eglwys bresennol yn dyddion l ir 12fed ganrif, gydag ychwanegiadau mawr yn y 14eg ganrif, y 15fed ar 16eg ganrif.

Mentrwch ir tu mewn heb ei oleuo drwy Gapel y De or 14eg ganrif ac rydych yn teimlo eich bod wedi mynd i mewn i goden amser. Mae rhesi o The Navegorau cefnsyth yn llinell yng Nghr yr Eglwys or 12fed ganrif, yn wynebu Cangell gyda golau plwm plaen a chroes leiafsymiol hollol ou blaenau. Bu ir bwrdd cymun, yn drist, ildio i fandaliaid yn y 1990au. Mae panel yn un or seddau gerllaw yn cyhoeddi ei bod 'The seate of William Bold of Treyddol, Esquire 1664'. Powld yn wir i hawlio llain yn y lle hwn, a dwy flynedd ynghynt dinistriwyd Llundain gan ei 'dn mawr'. Yn werth ei weld hefyd, yn arbennig os oes gennych dywysydd syn gallu ei chanu ywr organ wichlyd ysblennydd, er yn bersain, syn dyddion l i 1888 ac maen swnion wych hefyd, yn adleisior waliau hynafol hyn.

Wrth gerdded yn l i gorff yr Eglwys rydych yn mynd drwyr rhesi o seddau nes yr ydych yn darganfod y bedyddfaen. Maer darn isel hwn o galchfaen yn ddarn rhyfeddol o hanes. Mae tair oi bedair ochr wedi eu haddurno cherfiadau, y ddau The organistben yn nodweddiadol, er eu bod yn gwahaniaethun fawr, o arddulliau celtaidd (uchod ar y dde), gydar prif banel mewn Romansg. Maen hollol ryfeddol bod darn or fath yn dal yn ei le mewn eglwys bellennig ar Ynys Mn a heb ddiflannu heb adael l i amgueddfa ddienaid yn hollol ryfeddol. Mae hon yn wir ryfeddod Cymru.

Pan fyddwch yn teimlo eich bod yn gallu eich tynnu eich hun ymaith oi thu mewn llawn awyrgylch cymerwch yr amser i gerdded yn araf o amgylch y fynwent ac edrych ar y lleoliad a pha mor dda y maen cyd-fynd. Un odiaeth olaf yw bod y gamfa or fynwent yn l ir llwybr wedi ei gwneud o dameidiau o gofadeiliau carreg wedi eu cerfio mewn dyddiau cynnar .

Maer eglwys yn wir yn em anhysbys hanes Cymru. Ychydig, hyd yn oed ar Ynys Mn syn gwybod amdani, eto maen lle anghyffredin. Ewch ir drafferth i ymweld a chael eich gwobrwyo gyda gem cywrain, hanes syn haeddiannol or amgueddfa wychaf mewn eglwys syn eistedd yn y gwychaf or wlad. Ers 2004 bur eglwys yng ngofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill.
Golygfeydd o Llanbeulan, cliciwch ar gyfer y darlun mwy

The Font
The Nave, South Chapel to the left

The Bold Pew

Crist y Brenin


Lleoliad

map

NGR: SH 372 745: Gan adael  Tal y Llyn,  ewch ymlaen i gyfeiriad Gwalchmai. Trowch i’r chwith yn y groesffordd 1af  yn Nothan.  Cadwch i’r dde am  2 filltir,  mae’r eglwys ar y chwith  mewn pant  ar draws caeau.

Mynediad:  Ffoniwch un ai  01407 810412 neu 810448

Mynediad Cadair Olwyn: Anodd,  gellir y bydd modd  gyrru cyn belled â giât y fynwent  ac ennill mynediad  oddi yno,  ond byddai’n syniad da  gwirio hynny’n gyntaf.

Amserau Gwasanaeth: Anaml.

Amwynderau Lleol: Mae gan Walchmai a Bryngwran  siopau a thafarnau pentref, ac mae gan  Walchmai  allanfa prydau parod.

Tra byddwch yn yr ardal

bryn celli dduFferm weithio yw Parc Gwledig Henblas syn croesawu ymwelwyr. Maen croesawu crefftwyr traddodiadol yn ogystal gadael i chi gael yn agos at yr anifeiliaid.
llanddwyn islandNant y Pandy - mae Nant y Pandy (Y Dingle') yn Llangefni gerllaw yn gyfuniad o daith gerdded goetir a llwybr cerfluniau gydai lwybrau coed yn dilyn y Cefni drwy goetir aeddfed, gyda cherfluniau coed trawiadol ar hyd y ffordd.

Yn ymweld?  Gellwch lawrlwytho’r dudalen hon fel ffeil  .pdf  brintiadwy YMA (300 Kb)

Arosfan nesaf ar y llwybr >>>
Rhif 10: Ceirchiog

spacer

Gyda rhybudd ymlaen llaw mae modd y bydd yn bosibl  trefnu i eglwysi  fod ar agor i ymwelwyr  a threfnu tywyswyr ar gyfer partïon.

Gellir trefnu lluniaeth hefyd ar gyfer partïon.

Ar gyfer eglwysi 1-4, galwch 01407 840190 ~ Ar gyfer eglwysi s 5-9, galwch 01407 810412 neu 810448 neu ebostiwch YMA

 
 

-Byddai’r Cylch Celtaidd yn hoffi diolch i: -

Medrwn Mon EU logo Welsh Assembly Government

Malltraeth
Ymlaen

Ymddiriedolaeth Elusennol
Ynys Mon
Isle of Anglesey Charitable Trust