Ynys Seintiau a Thywysogion

1647 date stoneMae gan Ynys Môn hanes ysblennydd i’w ddweud.  Ymweld â’r Ynys yw cerdded  ymhlith miloedd o flynyddoedd o hanes, wedi ei gynnwys nid mewn amgueddfa,  ond mewn amgylchedd  bywydol  sy’n ferw lle mae pobl  yn treulio’u  bywydau bob dydd  wedi eu hamgylchynu gan eu hanes eu hunain, ac yn dal i weithio gydag ef.

St. PeulanWrth galon y cymunedau bychain sy’n ffurfio’r ynys   y mae ei heglwysi.  Bu’r eglwys bob amser  yn fan lle nodir geni, priodi, a marw.  Mewn amserau mwy cythryblus  roeddent yn fannau lloches:  cofiwch bod Ynys Môn  yn darged aml i ysbeilwyr,  y Llychlynwyr ymhlith eraill.


Canlyniad cannoedd o flynyddoedd o’r datblygiad hwn yw bod gan Ynys Môn  drysorfa gyfoethog  o eglwysi hanesyddol. Gyda hyn mewn golwg y lluniwyd prosiect y Cylch Celtaidd. Yn 2007  unodd dau blwyf   yn ne’r ynys  gyda’i gilydd i ffurfio llwybr treftadaeth ar y cyd  yn cynnwys deg o eglwysi  mwyaf hanesyddol, pwysicaf, ac, yn aml, harddaf yr ynys.  Mae pob un o’r deg eglwys wedi eu lleoli  o fewn pellter gyrru hawdd oddi wrth ei gilydd ac mae gan bob un ei hanes unigryw ei hun i’w ddweud.
Tal y Llyn

Nid yw’r Cylch Celtaidd yn ymwneud yn unig ag ymweld â’r eglwysi  fodd bynnag. Mae’n ymwneud â chyflwyno ynyswyr ac ymwelwyr fel ei gilydd  i’r cymunedau  ac i wyth ganrif  o hanes  lle mae ganddynt eu lle.

Croeso i’r Cylch Celtaidd!

Gyda rhybudd ymlaen llaw mae modd y bydd yn bosibl  trefnu i eglwysi  fod ar agor i ymwelwyr  a threfnu tywyswyr ar gyfer partïon.

Gellir trefnu lluniaeth hefyd ar gyfer partïon.

Ar gyfer eglwysi 1-4, galwch 01407 840190 ~ Ar gyfer eglwysi s 5-9, galwch 01407 810412 neu 810448 neu ebostiwch YMA

 
 

-Byddai’r Cylch Celtaidd yn hoffi diolch i: -

Medrwn Mon EU logo Welsh Assembly Government

Malltraeth
Ymlaen

Ymddiriedolaeth Elusennol
Ynys Mon
Isle of Anglesey Charitable Trust